Tavshedspligt

Coach par & psykoterapeut i Aalborg

Tavshedspligt:
Som coach/terapeut der er jeg underlagt tavshedspligt, ingen af de informationer jeg modtager, gives videre til andre. Dog er der undtagelser, hvis jeg får kendskab til, at et barn/unge udsættes for f.eks. vanrøgt. Tavshedspligten ophører ikke ved et forløbs afslutning.
Jeg vil indskærpe, at deltagerne i mandegruppen overholder tavshedspligten.

Data og de personlige oplysninger:
Som coach/terapeut foretager jeg ingen registrering af hverken cpr. nr. eller andre personlige data. Jeg gør opmærksom på, at når et forløb startes, skrives der ting ned på papir, så vi ved hvor du skal hen, de aftaler vi laver, handleplaner m.m. Disse vil blive makuleret efter et forløbs afslutning, med mindre, at du ønsker at få papirerne med hjem til eget brug.

Mvh. Holger Abildgaard – coach, par & psykoterapeut Aalborg

https://www.habildgaard.dk/kontakt/